Update

The Masterpiece" แจกความสุขล้นฮอลล์กับ 7 ศิลปิน จากปรมจารย์เพลงรัก "ดี้-นิติพงษ์

แต่งเพลงมาครบ 30 ปี สงสัย พี่ดี้ อยากเปลี่ยนแนว งานนี้เลยขอวางปากกามาจับไมค์แทน เอาหล่ะซี้ งานนี้ศิลปินมีหนาว

ATime Online Check & Share