Replay

คืนพิเศษ คนพิเศษ ครั้งที่ 175 - ดีเจพี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

ปิดฉากการสัมภาษณ์อันเป็นตำนานยาวนานกับคืนพิเศษ คนพิเศษ ครั้งสุดท้าย.. ครั้งแรกที่ดีเจพี่ฉอดขอเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนตอบทุกคำถามจากแขกคนสำคัญมากมาย

1342671670 1
sp
ATime Online Check & Share