Replay

กว่าจะยอมรัก

เรื่องของความรัก มักต้องใช้เวลา กว่าจะรักกันได้ เป็นอย่างไร . . .

1342671582 1
sp
 • 2013-11-01

  รักไป กลัวไป

  หลายคนกลัวที่จะรัก หลายคนกลัว...เค้าจะเปลี่ยนไป แล้วคุณล่ะ กลัวความรักหรือเปล่า

 • 2013-10-25

  รักแท้แพ้...

  บางคนได้เจอรักแท้ แต่ก็มีเรื่องราว..ทำให้แพ้..บางอย่าง แต่บางคนแพ้ . . .จึงทำให้เจอรักแท้ แล้วรักของคุณแพ้อะไร?

 • 2013-10-21

  ควรพัก หรือ รักต่อ

  ถ้ารักแล้วเหนื่อย ...จะพัก หรือ รักต่อ อยู่ที่ใจคุณ

 • 2013-10-11

  1 คำถาม 1 คำตอบ

  1 คำถาม 1 คำตอบพื้นที่เปิดกว้างให้คุณหาคำตอบให้กับใจ

 • 2013-10-08

  "เลิกแล้ว ไม่เลิกรัก"

  "เลิกแค่การกระทำ แต่ความรู้สึก ยังคงอยู่" ทำอย่างไร ถ้า "เลิกแล้วแต่ยังไม่เลิกรัก"

 • 2013-09-27

  1 คำถาม 1 คำตอบ

  คำถามจากใจ ..รอฟังคำตอบจากใจ ดีเจพี่ฉอด และ ดีเจพี่อ้อย

 • 2013-09-20

  ยิ่งใกล้ ยิ่งไกล

  “ รักกันนาน แต่กลับคิดว่าเธอไม่ใช่ หรือ อยู่ใกล้กันเกินไป กลับทำให้ใจไกลออกไปทุกที” กับ DJ.พี่อ้อม และ DJ.พี่อ้อย

 • 2013-09-13

  ความเจ็บยังคงหายใจ

  “ เจ็บที่ยังจำได้ มักทำร้ายใจ..ทุกลมหายใจ ” กับ DJ.พี่ฉอด และ DJ.พี่อ้อย

 • 2013-09-06

  รักนะ...แต่อย่าเยอะ

  "เยอะ" เพราะว่ารัก แต่บางครั้งอาจทำให้ใจ “ อึดอัด” กับ DJ.พี่ฉอด และ DJ.พี่อ้อย

ATime Online Check & Share