กรณีได้รับ USERNAME เป็นชื่อบริษัท

1. กรอก USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับ แล้ว CLICK ที่ปุ่ม LOGIN
2. กรอกรายละเอียดในหน้า REGISTER ให้ครบทุกช่อง แล้ว CLICK ที่ปุ่ม SUBMIT เพื่อเข้าสู่หน้า MAIN *(จะมีชื่อบริษัทขึ้นให้อยู่แล้ว ให้กรอกเพียงข้อมูลส่วนของ Contact)
3. เมื่อเข้าสู่หน้า MAIN คุณสามารถเลือกดู DETAIL PRICELIST ของ MASTER หรือ PROJECT จากคลื่นวิทยุในเครือ ATIMEMEDIA ที่คุณต้องการ
4. ขณะอยู่ในหน้า DETAIL PRICELIST คุณสามารถ PRINT หน้า DETAIL PRICELIST ที่คุณต้องการได้ และ คุณยังสามารถที่จะส่ง FEEDBACK กลับมายัง ATIMEMEDIA ได้อีกเช่นกัน
5. เมื่อใช้งานเสร็จให้กดที่ปุ่ม LOGOUT ทางด้านมุมขวาของหน้า หรือปิดหน้า WEB ได้เลย โดยระบบจะ LOGOUT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
* หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 จะเกิดขึ้นในกรณีที่เข้ามาในครั้งแรกเท่านั้น

กรณีได้รับ USERNAME เป็นชื่อ ANONYMOUS

1. กรอก USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับ แล้ว CLICK ที่ปุ่ม LOGIN
2. กรอกรายละเอียดในหน้า REGISTER ให้ครบทุกช่อง แล้ว CLICK ที่ปุ่ม SUBMIT (ต้องกรอกข้อมูลทั้งส่วนของ Company และส่วนของ Contact)
3. ระบบจะทำการส่ง E-MAIL เพื่อแจ้ง USERNAME และ PASSWORD ใหม่ของท่าน ไปยัง E-MAIL ที่ท่านกรอกไว้ในหน้า REGISTER
4. นำ USERNAME และ PASSWORD ใหม่ที่ได้รับมากรอกในช่อง USERNAME และ PASSWORD แล้ว CLICK ที่ปุ่ม LOGIN เพื่อเข้าสู่หน้า MAIN
5. เมื่อเข้าสู่หน้า MAIN คุณสามารถเลือกดู DETAIL PRICELIST ของ MASTER หรือ PROJECT จากคลื่นวิทยุในเครือ ATIMEMEDIA ที่คุณต้องการ
6. ขณะอยู่ในหน้า DETAIL PRICELIST คุณสามารถ PRINT หน้า DETAIL PRICELIST ที่คุณต้องการได้ และ คุณยังสามารถที่จะส่ง FEEDBACK กลับมายัง ATIMEMEDIA ได้อีกเช่นกัน
7. เมื่อใช้งานเสร็จให้กดที่ปุ่ม LOGOUT ทางด้านมุมขวาของหน้า หรือปิดหน้า WEB ได้เลย โดยระบบจะ LOGOUT ให้คุณโดยอัตโนมัติ
* หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 2 และ 3 จะเกิดขึ้นในกรณีที่เข้ามาในครั้งแรกเท่านั้น

กรณีที่คุณลืม PASSWORD
1. CLICK ที่ปุ่ม FORGOT PASSWORD ในหน้า LOGIN
2. กรอก USERNAME และ E-MAIL ของท่าน โดย E-MAIL จะต้องเป็น E-MAIL ที่ท่านใช้ในการ REGISTER ไว้เท่านั้น
3. ระบบจะสร้าง PASSWORD ให้ใหม่โดยจะทำการส่งไปยัง E-MAIL ของท่าน
4. ท่านสามารถใช้ USERNAME เดิมกับ PASSWORD ใหม่ได้ทันที
หากท่านมีปัญหาอื่นๆในการใช้งาน สามารถติดต่อ CALL CENTER ได้ทันทีที่หมายเลข 02-669-9439